Loading...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ยืนยันข้อมูลผ่านทางมือถือ
โปรดยืนยันข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ย้อนกลับ

เกี่ยวกับระบบ SMS OTP

  • 1 หมายเลขโทรศัพท์ จะสามารถขอรับ SMS OTP ได้สูงสุด 5 ครั้งต่อวัน
  • ในกรณีสมัครไอดีสำเร็จ จะไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์นั้นๆ สมัครไอดีใหม่ได้อีกภายในวันเดียวกัน

หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล สามารถทำการสมัครไอดีได้ไม่จำกัดจำนวน และหมายเลขโทรศัพท์สามารถสมัครได้ 3 ครั้ง แต่หากมีการตรวจสอบพบว่าใช้งานโปรแกรมช่วยเล่นนั้น จะมีการลงโทษระงับทุกไอดีที่เกี่ยวข้อง